DISCLAIMER

Deze website is gewijd aan de sport "airsoft".

Airsoft is een simulatie sport waarbij volwassenen gebruik maken van 1 op 1 replica wapens en allerlei militair materiaal zoals camouflage uniformen, gordels, helmen, ... 

Alle wapens die U op deze website ziet, zijn namaakwapens (replica's)
die 6mm kunststof bolletjes afvuren. Deze replica's kunnen op geen enkele manier omgevormd worden om dodelijk projectielen af te vuren.

We moedigen geweld op geen enkele wijze aan en zijn ervan bewust dat oorlog een ernstige zaak is. 

Indien bovenstaande feiten voor U intimiderend overkomt, vragen wij U vriendelijk deze website te verlaten.

Airsoft Oostende wil zich op geen enkele manier profileren als een paramilitaristische organisatie en zijn niet gekoppeld aan een politieke partij.

Om verder te gaan, dient U tenminste 18 jaar te zijn.

This website is dedicated to the sport of "airsoft".

Airsoft is a simulation sport where adults use 1:1 scale replica weapons and all sorts of miltary gear like camouflage uniforms, webbings, helmets, ...

All weapons that are shown on this website are all replica weapons that fire 6mm plastic balls. These replica's can not, under any circumstances, be tranformed to be able to fire live rounds.

We don't encourage violence in any way and are aware that war is a serious thing.

If the above mentioned remarks are intimidating to you, we kindly suggest you leave this website.

Airsoft Oostende doesn't, in any way, want to express itself as a paramilitary organisation and are not linked to a political party.

To continue you must be at least 18 years of age.

Ik ga akkoord

I agree